Eix Musical – 17 – Indee

Aquest 8 de març, el Dia de la Dona, no podríem tenir millor visita que l’artista de 360 graus: Indee. Ens va venir a presentar els seus darrers singles, explicar la seva trajectòria artística i amb la saviesa que dona la vida, vam reflexionar sobre temes que es reflecteixen a les lletres dels seus darrers temes, siguin en solitari o en col·laboració.