radio-1
radio-2
radio-3
radio-4
radio-5
radio-6"/

Eixample Barcelona Radio

El Regidor Respon

Final de mandat i retirada

Entrevista

El Regidor Respon

Final del mandat

Entrevista