L’explicació darrere els estranys claus que hi ha clavats per Barcelona

Senyal geodèsic de Barcelona / M.M.P

Senyal geodèsic de Barcelona / M.M.P
Si passegeu per Barcelona, us hi haureu fixat, segur. Per tota la ciutat, de tant en tant, hi ha una mena de clau clavat a terra, sense cap aparent significat, com si fos un error. Està clar que no ho ha de ser, però què significa, si a prop d’on hi és no hi ha cap monument destacat ni cap planell informatiu que indiqui res de res? Doncs es tracta d’un vèrtex geodèsic.

Aquests punts formen part de la xarxa geodèsica de Catalunya. Aquestes marques s’usen per prendre mesures d’aquell indret amb gran exactitud, amb l’objectiu d’oferir una precisió cartogràfica precisa i garantir la fiabilitat dels mapes. Amb aquest vèrtex geodèsics es facilita la creació d’obres públiques o la planificació a qualsevol mena de nivell.

“La distribució de vèrtexs de la xarxa geodèsica utilitària s’adapta a les necessitats dels seus usuaris i als condicionants propis del territori i de la tecnologia, tant pel que fa a la implantació i l’observació de la xarxa com pel que fa al posterior aprofitament”, indica l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya al seu web. “L’establiment de la xarxa geodèsica utilitària segons el concepte i la distribució dels vèrtexs descrits garanteix l’alta precisió requerida en els treballs de cartografia a totes les escales i l’homogeneïtat i la continuïtat de treballs cartogràfics distints. Això significa un augment de la qualitat geomètrica de qualsevol tipus de projecte que es desenvolupi sobre el territori i, a la vegada, un abaratiment dels costos de referenciació”, afegeix.

De fet, tan importants són aquests elements que el 1994 es va aprovar una llei que els regulava. Es tracta de la llei 11/1994 d’11 de juliol, sobre els senyals geodèsics. En aquest web es poden consultar tots i cada un dels vèrtexs geodèsics que hi ha a Barcelona, però també a Catalunya. Fins i tot es pot saber quins s’han eliminat o malmès i quins encara estan en servei.

Font de l’article: Què són els estranys claus al terra de Barcelona (totbarcelona.cat)